PRIVACY & COOKIEBELEID

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: HOLY COW chocolate by Beltrami & Sons BV, Martelaarslaan 362, 9000 Gent, België (hierna: Holy Cow Chocolate). Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.holycow-chocolate.be door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.  

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1.       Holy Cow Chocolate verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:
 • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website en surfgedrag, herkomst, en zoektermen;
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens en uw e-mail.
  1.2.      Holy Cow Chocolate kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
 1. door uw registratie en gebruik van de Website;
 2. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.
 

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoons­gegevens gebruiken

2.1.       Algemene doeleinden: Holy Cow Chocolate zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:
 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website en marketingdoeleinden;
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Holy Cow Chocolate zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Holy Cow Chocolate. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Holy Cow Chocolate daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.
  2.2.      Direct marketing: We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent. U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.  

Artikel 3 – Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Holy Cow Chocolate zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.  

Artikel 4 – Hoelang we uw persoons­gegevens bewaren

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.  

Artikel 5 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar hello@holycow-chocolate.com, per post naar Martelaarslaan 362, 9000 Gent of via het contactformulier op onze Website. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel : +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.  

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Holy Cow Chocolate aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.  

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.  

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden: Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.
Host
Naam
Details
holycow-chocolate.be woocommerce_items_in_cart
Omschrijving:This cookie is used by woocommerce and contains the end user’s cart information.
Levensduur:Sessie
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be wp_woocommerce_session_ 271fccdbebf7dcd9335873af0c9a4ec3
Omschrijving:wp_woocommerce_session_
Levensduur:2 dagen
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be woocommerce_cart_hash
Omschrijving:This cookie is used by woocommerce and contains the end user’s cart information.
Levensduur:Sessie
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be PHPSESSID
Omschrijving:PHP session cookie associated with embedded content from this domain.
Levensduur:Sessie
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
Prestatiecookies Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.
Host
Naam
Details
holycow-chocolate.be _ga
Omschrijving:This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners._ga
Levensduur:2 jaar
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be _gid
Omschrijving:This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited._gid
Levensduur:één dag
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
Functionele cookies Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.
Host
Naam
Details
holycow-chocolate.be tk_rl
Omschrijving:
Levensduur:een paar seconden
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be tk_qs
Omschrijving:
Levensduur:een paar seconden
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be tk_tc
Omschrijving:
Levensduur:Sessie
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be tk_lr
Omschrijving:
Levensduur:één jaar
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be uael_visitor
Omschrijving:
Levensduur:één jaar
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be tk_r3d
Omschrijving:
Levensduur:3 dagen
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be tk_or
Omschrijving:
Levensduur:5 jaar
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be tk_ro
Omschrijving:
Levensduur:een paar seconden
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
Marketingcookies Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.
Host
Naam
Details
holycow-chocolate.be _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Omschrijving:Google Analytics
Levensduur:een paar seconden
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
holycow-chocolate.be tk_ai
Omschrijving:This cookie is used for tracking purposes.
Levensduur:5 jaar
Pad:/
Beveiligd:
Alleen HTTP:
Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren. Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op hello@holycow-chocolate.com, per post naar Martelaarslaan 362, 9000 Gent of via het contactformulier op onze Website. Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.